Review Werkboek “De Zeven Wensen”

Boekcover-7 wensenWe leven in een tijd waarbij mensen zich vooral bezig houden met hun eigen leven en degenen in diens nabije omgeving. Toch weten veel mensen niet van hun geliefden wat er in hun hoofd omgaat als het gaat om wensen m.b.t. sterven en uitvaart.

Het delen van gedachten en wensen kan heel belangrijk zijn, zeker in de laatste levensfase. De één kan dit delen met familie of vrienden, maar de ander kan dit niet, omdat er geen familie of vrienden (meer) zijn, of omdat mensen in de nabije omgeving niet over de dood willen en/of kunnen praten.

Om hier een gesprek over op te starten is het (werk)boekje "Zeven Wensen" ontwikkeld, door Kat en Veugelaers. In dit boekje worden diverse zaken vastgelegd, zoals:

* het in beeld brengen van je leven, om de nabestaanden daar iets over te vertellen

* het in kaart brengen van familie en vrienden, waardoor aangegeven wordt wat ieders plek is in uw leven

* het kenbaar maken van wat uw hart u ingeeft over wat u verder wilt in het leven

* het aangeven hoe u het liefst behandeld wilt worden en verzorgd wilt worden tijdens ziekte en in het verouderingsproces

* het vastleggen hoe met uw lichaam omgegaan moet worden voor en na overlijden

* het bepalen van uw laatste wil als het gaat om bezittingen en vermogen

* het op orde brengen van zaken, zodat uw nabestaanden volgens uw wensen kunnen handelen

Graag krijg ik van u een reactie op dit bericht, of u meer informatie zou willen over dit werkboekje, om aansluitend met ons te delen wat u hiervan vindt. Via ons contactformulier kunt u dit boekje ook bij ons bestellen.

Permalink