De natuurbegraafplaats

Boomstam in het bosDe laatste 10 jaar kiezen de meeste Nederlanders voor crematie na overlijden. Vorig jaar werd bijna 60% van de overledenen gecremeerd en het is de verwachting dat dit aantal naar 70% gaat groeien dit jaar. Afscheid nemen wordt steeds sneller en (vaak) respectlozer gedaan. Crematoria hanteren strakke tijdslimieten en sommige uitvaartondernemingen bieden zelfs low budget crematies aan, waarbij de overledene bij het crematorium wordt aangeleverd in de vroege ochtend, zonder familieleden.

Als tegenhanger van cremeren is er een relatief nieuw fenomeen in opkomst: de natuurbegraafplaats. Steeds meer mensen willen begraven worden in het bos of in een open weiland. Meestal is er slechts één uitvaart per dag op een natuurbegraafplaats, waarbij ruisende bomen, groene velden en stilte overheersen. Op Uitvaartbranche.nl staat te lezen: "Natuurmonumenten gaat de komende jaren tien tot vijftien natuurbegraafplaatsen openen. De eerste vijf zullen volgend jaar al in gebruik worden genomen. Dat heeft directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten gezegd in het radioprogramma Vroege Vogels (Radio1).

De eerste vijf nieuwe natuurbegraafplaatsen worden gerealiseerd in Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Natuurbegraven Nederland gaat de begraafplaatsen van natuurmonumenten exploiteren. Natuurmonumenten speelt hiermee in op de groeiende vraag naar begraven in de natuur. De organisatie wil met de inkomsten meer natuurgebieden aankopen. Omdat natuurmonumenten de plicht heeft om de gebieden eeuwigdurend een natuurbestemming te geven zou ook de grafrust op deze nieuwe natuurbegraafplaatsen eeuwigdurend zijn."

De trend is komen overwaaien uit Engeland. Daar is begraven in de natuur al veel gebruikelijker. In de afgelopen vijf jaar zijn er in Nederland tien natuurbegraafplaatsen geopend. Het is de verwachting dat het aantal natuurbegraafplaatsen in de toekomst zeker zal stijgen. De natuurbegraafplaats voorziet in een behoefte, zoveel is duidelijk.

Het kost vaak veel tijd, moeite en doorzettingsvermogen om een natuurbegraafplaats van de grond te krijgen; meerdere jaren van procedures, organisatie en bos inrichten als natuurbegraafplaats. Omwonenden procederen veelal tegen het starten van een dergelijke begraafplaats.

Er zijn plannen om in het recreatiegebied Geestmerambacht (ten noorden van Alkmaar) 11 ha te gaan exploiteren voor begraven in de natuur. Dit zal voor West-Nederland de eerste locatie zijn. Ruim twee jaar is gewerkt aan de voorbereidingen van dit project. Bij een positief besluit van de gemeente zal in het najaar van 2014 met de aanleg worden gestart.

Dat in Nederland, vergeleken met bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk, natuurbegraaf-plaatsen maar moeizaam van de grond komen, heeft niet alleen te maken met de bevolkingsdichtheid, regelgeving en grondprijs. Het hangt ook samen met de definitie van “natuurbegraven”. Begraven in de natuur valt in Nederland niet mee. Maar begraven op een natuurlijk aandoende begraafplaats kan wel op veel meer plekken. In Lochem en Deventer zijn bijvoorbeeld fraaie bosbegraafplaatsen. De branchevereniging BraNa organiseert rondleidingen op de verschillende natuurbegraafplaatsen.

De voorkeur voor een natuurbegraafplaats kan voortkomen uit meerdere redenen:

 • Milieu overwegingen
 • Persoonlijk argumenten, bijvoorbeeld het één willen zijn met de natuur
 • Het vooruitzicht van een mooie natuurlijke omgeving als laatste rustplaats
 • Men vindt het een prettig idee dat het lichaam volledig wordt opgenomen door de natuur
 • Het is mogelijk vooraf al een mooie plek uitzoeken
 • Eeuwige grafrust, want het hoeft niet na zo veel jaar te worden geruimd
 • Het graf is ondergeschikt aan de natuur
 • Eeuwig grafrecht en geen onderhoud
 • Een natuurgraf wordt binnen relatief korte tijd volledig opgenomen door de natuur, maar er is de garantie dat er niet iemand anders op dezelfde plek wordt begraven
 • We keren terug naar Moeder Aarde en dat sluit prima aan bij alle religies.
 • Er wordt niet gehaast. Als een familie iets meer tijd nodig heeft, dan kan dat.

Welk publiek komt er nu op deze natuurbegraafplaatsen?

Dat is heel verschillend. Het zijn mensen die op de één of andere manier iets hebben met natuur. Er vinden zowel christelijke als islamitische begrafenissen plaats, maar ook van niet-gelovige mensen. Mensen zijn vaak geraakt door de sfeer die er hangt. De natuurbegraafplaatsen willen neutraal en onafhankelijk zijn. Of je nu christen, moslim of boeddhist bent, je vindt soms ideeën of gedachten waar je iets mee kunt. Er kunnen diverse ideeën worden aangedragen rondom het levenseinde. De bomen geven een bepaalde schoonheid als je hier loopt met de kist of lijkwade met je geliefde.

Uiteraard zijn er ook regels rondom het begraven op een natuurbegraafplaats. Aan de kist of in de kleding van de overledene mogen geen elementen zitten die moeilijk vergaan, zoals synthetische kleding. Als alternatief voor een kist wordt veelal gekozen voor een lijkwade, die biologisch beter afbreekbaar is. Vaak staat er geen hek om een natuurbegraafplaats en de graven zijn niet gemarkeerd. Met GPS coördinaten wordt aangegeven waar iemand begraven ligt. Indien er wel grafmarkeringen zijn, dan zijn ze van biologisch afbreekbare of gebiedseigen materialen, zoals hout of zwerfkeien.

Elke natuurbegraafplaats moet zich houden aan de criteria die de BraNa heeft opgesteld.

Wilt u meer weten over natuurbegraafplaatsen in uw woonomgeving? Laat dan een bericht achter.

Geen reacties Permalink

Say something

Your email address will not be published. Required fields are marked with a grey bar.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>