Erven, hoe zit het ook al weer?

Door Virginie de Zanger.

CodicilAls een familielid overlijdt dan breekt er meestal een hele verdrietige periode aan. In het begin is er nauwelijks tijd voor emoties. Er moeten zoveel zaken geregeld worden. Vaak wordt dat gedaan door de nabestaanden. Maar zijn deze nabestaanden ook de erfgenamen? In veel gevallen is dat zo, maar het hoeft niet altijd zo te zijn.

In het spraakgebruik wordt de naaste familie als nabestaande van de overledene beschouwd. Een erfgenaam echter is iemand die de overledene met al zijn rechten en plichten opvolgt. Een erfgenaam moet dus ook de schulden die de overledene had voldoen. Soms komt het voor dat de schulden de bezittingen overtreffen. In dat geval is het verstandig als de erfgenaam de erfenis beneficiair (onder voorrecht van boedelbeschrijving) aanvaardt dan wel de erfenis verwerpt.

Wie is er nu erfgenaam? Als de overledene geen testament heeft opgemaakt dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Is iemand getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan dan is de echtgenoot of geregistreerd partner, samen met eventuele kinderen, erfgenaam. Als echter iemand samenwoont en kinderen heeft dan zijn alléén de kinderen erfgenaam. De partner, ook al is er een samenlevingsovereenkomst opgemaakt, is volgens de wet niet automatisch erfgenaam. De partner kan wel erfgenaam worden, maar dat moet dan in een testament worden vastgelegd.Overlijdt een alleenstaande zonder kinderen, dan zijn de ouders, broers en zusters gezamenlijk erfgenaam.

Er is wel sprake van plaatsvervulling. Dus wanneer iemand overlijdt en één van zijn kinderen is al eerder overleden, dan treden de kinderen van het eerder overleden kind (de kleinkinderen) voor hem/haar in de plaats. Als iemand overlijdt en zijn broer/zuster was al eerder overleden dan treden de kinderen (nichten/neven) van de vooroverleden broer/zuster daarvoor in de plaats.

Het kan ook zijn dat de overledene een testament heeft opgemaakt. Door middel van een testament kan je in overwegende mate zelf beslissen wie nu jouw erfgenamen zijn. Misschien wil je je geld wel nalaten aan een Goed Doel of aan dat nichtje dat jou de laatste tijd zo goed verzorgde, of aan je stiefkinderen die je langzamerhand als eigen kinderen bent gaan beschouwen. Ook de partner waarmee je samenwoont, kan je tot erfgenaam benoemen.

Toch kan je niet iedereen, die jouw erfgenamen zouden zijn als er geen testament was opgemaakt, geheel terzijde schuiven. Je kinderen en echtgenoot kan je wel onterven maar zij kunnen, indien zij zich daarop beroepen, toch aanspraak maken op een gedeelte van je erfenis. Kinderen hebben het recht op hun zogenoemde ‘legitieme portie’. Globaal gezegd is dat de helft van dat wat zij als erfgenamen konden verkrijgen. En als de overledene de echtgenoot onverzorgd achterlaat dan kan hij/zij een beroep doen op een verzorgingsvruchtgebruik. Dat wil in grote lijnen zeggen dat de erfgenamen wel het (bloot)eigendom van bepaalde on(roerende) goederen verkrijgen, maar dat zij moeten toestaan dat de echtgenoot er voor haar verzorging gebruik van maakt; de vruchten er van heeft.

Hierboven heb ik in het kort willen schetsen hoe het erfrecht in elkaar zit. Een eenvoudige weergave van een vrij lastige materie. Als je hier nog vragen over hebt, laat dan even een berichtje achter. Hetzij via een reactie op deze blog, hetzij via een berichtje via 'contact' op deze website.

 

Geen reacties Permalink

Say something

Your email address will not be published. Required fields are marked with a grey bar.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>