Culturele uitvaartgebruiken

Chinese lantaarnsElke cultuur gaat op zijn eigen manier om met sterven, de dood en de rituelen daar omheen. In Boeddhisme bijvoorbeeld wordt de dood slechts gezien als onderdeel van een voortdurend proces van reïncarnatie totdat men de verlichting bereikt, terwijl in het Christendom verschillende stromingen zijn, met elk zijn eigen gebruiken. Vanouds geloven christenen in een voortbestaan na de dood. Voor de gelovigen wordt sterven gezien als thuiskomen bij God.

Er is een groep christenen, hoofdzakelijk uit Oost-Europa, die zich tot de (oosterse) orthodoxie rekenen. Men leeft in de wereld van de geest en van het aardse. Er zijn geen specifieke rituelen voor het terminale proces, maar wel de sacramenten van ziekenzalving, de biecht en de ziekencommunie.

Volgens het Hindoeïsme ligt de wezenlijke bestemming van de mens in zijn verlossing, de moksha, waarbij hij opgaat in het eeuwig goddelijke, het Brahman.

In het Humanisme wordt de mens centraal gesteld. Er wordt niet uitgegaan van iets bovennatuurlijks. Humanisten hebben meestal een positief beeld van de mens en leggen het accent op het leven zelf. Het leven op aarde moet goed worden afgerond, op een eigen manier en met waardigheid.

Voor de moslim komt alles van God: gezondheid, ziekte en de dood. Ziekte wordt gezien als een middel tot vergeving van zonden. In de Islam geloven moslims dat God van alle mensen het uur van de dood vaststelt, waarbij de dood niet het einde is, maar een overgang naar een ander leven.

Joden geloven dat hun ziel onsterfelijk is; zij geloven dat God op een dag de doden weer tot leven zal wekken. Een mens heeft volgens de joodse traditie het recht om te leven, maar ook het recht om te sterven.

In Nederland wordt het Winti-geloof vooral door Surinaamse creolen aangehangen. Dit kan beschouwd worden als een natuurgodsdienst. Men gelooft in meerdere goden en geesten; de winti's. Rituelen moeten er voor zorgen dat de zwervende ziel de aarde tevreden kan verlaten en niet blijft ronddolen bij de nabestaanden.

 

Heel graag zou ik in volgende blogs meerdere culturen en rituelen belichten op uitvaartgebied. Ik nodig u uit om op deze blog te reageren en te vermelden naar welke cultuur uw interesse uit gaat.

 

Permalink