Bewindvoering en schenken

Kan een bewindvoerder zomaar uit een onder bewindgesteld vermogen schenken? Daar zitten veel haken en ogen aan. Om problemen voor te zijn, kan iemand in de bloei van zijn leven nu al aangeven wat er later met zijn vermogen mag gebeuren. Dit kan via een machtiging of een Levenstestament. We worden steeds ouder en inherent…

Erven, hoe zit het ook al weer?

Door Virginie de Zanger. Als een familielid overlijdt dan breekt er meestal een hele verdrietige periode aan. In het begin is er nauwelijks tijd voor emoties. Er moeten zoveel zaken geregeld worden. Vaak wordt dat gedaan door de nabestaanden. Maar zijn deze nabestaanden ook de erfgenamen? In veel gevallen is dat zo, maar het hoeft…