Nieuws

Latest

Artikel ForYou Magazine

Ongelooflijk dat je op 45 jarige leeftijd nog kunt ontdekken wat je later worden wilt. Ik vond in 2012 mijn ‘jasje’ in de vorm van stervensbegeleider en uitvaartondernemer. Na de opleiding kon ik met mijn kennis mensen om mij heen helpen om de laatste maanden van iemands leven te begeleiden. Samen met de stervende, maar ook met familie en vrienden daar omheen, doorloop ik een stappenplan, waardoor meerdere zaken aan de orde komen die allemaal tot doel hebben acceptatie te vinden in de situatie en rust te hebben op het moment van overlijden. Dit kunnen hele diepe gesprekken zijn, maar ook kortere sessies met als enig doel dat de stervende en familie acceptatie vinden in de situatie. Vanuit deze stervensbegeleiding is het voor familie enorm prettig dat ik ook de dagen erna, tussen overlijden en uitvaart, voor hen kan begeleiden, omdat er al een band ontstaan is en daarmee wederzijds vertrouwen. Er hoeft niets meer uitgelegd te worden en het invullen van de uitvaartdienst gaat echt in nagedachtenis van de overledene; zeker een toegevoegde waarde.

(meer…)

Bio-cremeren milieu bewustNaast begraven, cremeren, bovengronds begraven, natuurbegraven en het lichaam nalaten aan de wetenschap is er ook de mogelijkheid van bio-cremeren en cryomeren. Bio-cremeren wordt gezien als duurzamer, milieuvriendelijker, ruimtebesparender en mogelijk voordeliger dan begraven of cremeren. De uitvaartdienst voor een overledene verloopt exact hetzelfde als bij een begrafenis of crematie. Net als bij een crematie gaat de as, het poeder, in een urn. Het afvalwater kan via de normale waterzuiveringsinstallaties worden verwerkt.

(meer…)

InlogcodesSteeds vaker krijgen nabestaanden te maken met een administratief ‘oerwoud’ van onwillige bedrijven. Abonnementen zijn niet stop te zetten en medewerkers zijn ongeïnteresseerd en onaardig. Vooral banken, energiebedrijven, mobiele telefoon providers en internetaanbieders zijn zeer bureaucratisch ingesteld en geven problemen. Zij blijven post versturen naar overledenen.

(meer…)

SchenkenKan een bewindvoerder zomaar uit een onder bewindgesteld vermogen schenken? Daar zitten veel haken en ogen aan. Om problemen voor te zijn, kan iemand in de bloei van zijn leven nu al aangeven wat er later met zijn vermogen mag gebeuren. Dit kan via een machtiging of een Levenstestament.

We worden steeds ouder en inherent daaraan is dat er meer ouderdomsverschijnselen optreden zoals botontkalking, afname spierkracht en geheugenstoornissen. Vooral dit laatste kan een probleem vormen.

(meer…)

Boomstam in het bosDe laatste 10 jaar kiezen de meeste Nederlanders voor crematie na overlijden. Vorig jaar werd bijna 60% van de overledenen gecremeerd en het is de verwachting dat dit aantal naar 70% gaat groeien dit jaar. Afscheid nemen wordt steeds sneller en (vaak) respectlozer gedaan. Crematoria hanteren strakke tijdslimieten en sommige uitvaartondernemingen bieden zelfs low budget crematies aan, waarbij de overledene bij het crematorium wordt aangeleverd in de vroege ochtend, zonder familieleden.

(meer…)

Door Virginie de Zanger.

CodicilAls een familielid overlijdt dan breekt er meestal een hele verdrietige periode aan. In het begin is er nauwelijks tijd voor emoties. Er moeten zoveel zaken geregeld worden. Vaak wordt dat gedaan door de nabestaanden. Maar zijn deze nabestaanden ook de erfgenamen? In veel gevallen is dat zo, maar het hoeft niet altijd zo te zijn.

(meer…)

Boekcover-7 wensenWe leven in een tijd waarbij mensen zich vooral bezig houden met hun eigen leven en degenen in diens nabije omgeving. Toch weten veel mensen niet van hun geliefden wat er in hun hoofd omgaat als het gaat om wensen m.b.t. sterven en uitvaart.

Het delen van gedachten en wensen kan heel belangrijk zijn, zeker in de laatste levensfase. De één kan dit delen met familie of vrienden, maar de ander kan dit niet, omdat er geen familie of vrienden (meer) zijn, of omdat mensen in de nabije omgeving niet over de dood willen en/of kunnen praten.

Om hier een gesprek over op te starten is het (werk)boekje "Zeven Wensen" ontwikkeld, door Kat en Veugelaers. In dit boekje worden diverse zaken vastgelegd, zoals:

* het in beeld brengen van je leven, om de nabestaanden daar iets over te vertellen

* het in kaart brengen van familie en vrienden, waardoor aangegeven wordt wat ieders plek is in uw leven

* het kenbaar maken van wat uw hart u ingeeft over wat u verder wilt in het leven

* het aangeven hoe u het liefst behandeld wilt worden en verzorgd wilt worden tijdens ziekte en in het verouderingsproces

* het vastleggen hoe met uw lichaam omgegaan moet worden voor en na overlijden

* het bepalen van uw laatste wil als het gaat om bezittingen en vermogen

* het op orde brengen van zaken, zodat uw nabestaanden volgens uw wensen kunnen handelen

Graag krijg ik van u een reactie op dit bericht, of u meer informatie zou willen over dit werkboekje, om aansluitend met ons te delen wat u hiervan vindt. Via ons contactformulier kunt u dit boekje ook bij ons bestellen.

Chinese lantaarnsElke cultuur gaat op zijn eigen manier om met sterven, de dood en de rituelen daar omheen. In Boeddhisme bijvoorbeeld wordt de dood slechts gezien als onderdeel van een voortdurend proces van reïncarnatie totdat men de verlichting bereikt, terwijl in het Christendom verschillende stromingen zijn, met elk zijn eigen gebruiken. Vanouds geloven christenen in een voortbestaan na de dood. Voor de gelovigen wordt sterven gezien als thuiskomen bij God.

(meer…)