Review Werkboek “De Zeven Wensen”

We leven in een tijd waarbij mensen zich vooral bezig houden met hun eigen leven en degenen in diens nabije omgeving. Toch weten veel mensen niet van hun geliefden wat er in hun hoofd omgaat als het gaat om wensen m.b.t. sterven en uitvaart. Het delen van gedachten en wensen kan heel belangrijk zijn, zeker…

Culturele uitvaartgebruiken

Elke cultuur gaat op zijn eigen manier om met sterven, de dood en de rituelen daar omheen. In Boeddhisme bijvoorbeeld wordt de dood slechts gezien als onderdeel van een voortdurend proces van reïncarnatie totdat men de verlichting bereikt, terwijl in het Christendom verschillende stromingen zijn, met elk zijn eigen gebruiken. Vanouds geloven christenen in een…